Es Porqueret…

Es porqueret va néixer al Figueral de sa possessió d’es Pou Nou; d’això ja fa moltes llunes. Mon pare, el tio Miquel i sa tia Catalina eren els amitgers d’es Figueral; un bocinot de terra de 40 quarterades vestit de figueres per alimentar els porcs. Jo n’era es porquer, des de ben petit. També, de ben petit i com bon foraviler, ja m’agradava trescar: entre es Pou Nou, ses Rotes i els Bessons no quedava racó sense descobrir. Ho feia, sempre que mon pare em deixava, amb so meu cosí Martí; es meu millor amic d’infantesa. Això només passava els capvespres de diumenge i/o dijous; més aviat ‘o’ que ‘i’ (un temps, els dissabtes anàvem a escola tot lo dia; els dijous de capvespre, però, teníem punt). Aquells capvespres eren sempre condicionats a què haguéssim fet bonda, o que no ens manessin altres feines. Ai, i com n’eren de desitjats aquells capvespres! Tanmateix es meu passat no crec que importi gaire, ni que sigui gaire rellevant.

Crec apropiat, tanmateix, fer esment de l’objectiu o propòsit d’aquest bloc: obligar-me a escriure; descriure camins, viaranys i vivències i deixar-ne constància. Cap més pretensió que aprendre de l’entorn, tot fent camí. Si hi ha algun lector amistós, espero i desig que ho gaudeixi; i em farà content, també.

Agraïments
● Al meu amic Ferran Turmo, mestre com pocs n’hi ha hagut, per la seva empenta i per desbrossar l’entrellat dels misteris de les noves tecnologies. Sap fer fàcil i entenedor allò que resulta complex i misteriós pels no iniciats com jo.
● A la meva amistosa col·lega Mar Suárez (Facultat d’Educació, UB), per mostrar-me les millors dreceres digitals i posar-me els primers deures.
● A Alfred Bellés, que ho sap tot en botànica i és un autèntic corcó fins a aconseguir precisió absoluta en identificació de flora.
● A Josep M. Nogué, geòleg, per la pacient revisió dels conceptes bàsics explicitats en les meves descripcions de sortides de geologia.
● A tots els que teniu l’amabilitat d’enviar-me els vostres comentaris. Gràcies pel vostre suport.
Tanmateix, qualsevol error que es pugui identificar és i serà estrictament responsabilitat d’esporqueret.

Llicència i eines de dret d’autor Creative Commons
Aquest bloc està sota una llicència de Creative Commons
88x31
La majoria de fotos són meves. En els pocs casos que així no sigui, es reconeix l’autoria de manera apropiada. Totes les imatges meves i continguts són cedits amb finalitats educatives per al seu ús en qualsevol àmbit dels centres educatius i entitats culturals sense ànim de lucre dins els termes de la llicència CC.